TẾT KỶ HỢI (6) – NGHI THỨC ĐÊM GIAO THỪA P2

(Văn Cúng, Xuất Hành, tuổi Xông Đất…)

Các bạn thân mến, hôm nay tôi được nhiều thân hữu báo rằng sau bài viết chuẩn bị nghi thức giao thừa 1 đã tìm mua Lựu để cúng Giao Thừa. Có vẻ năm nay Lựu là một lựa chọn được nhiều người yêu thích. Cũng đúng thôi, thật ra Lựu là một trái rất cát tường, người xưa tặng Lựu cho nhau là có hàm nghĩa chúc cho nhau “đa phúc đa tử” – một gia đình có nhiều con, trên dưới đều thuận hòa, cuộc sống vật chất lại đầy đủ quả là không gì có thể mỹ mãn hơn phải không các bạn.

Hôm nay chúng ta tiếp đến phần văn cúng và xuất hành. Về chuẩn bị và phương pháp cúng và hành lễ cho đêm giao thừa năm Kỷ Hợi này thì xin chúng ta xem qua lại ở đường link này

I) NGHI THỨC BỔ SUNG thêm cho những bạn có niềm tin vào Tâm Linh:

Như mọi người đã biết, năm nay là một năm vị hộ Phật bảo hộ cho chúng ta chính là đức Phật A Di Đà.

Phật A Di Đà là vị Hộ Chủ của cõi Cực Lạc Tịnh Thổ, bên cạnh ngài không rời đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.

- Do đó đối với đệ tử Phật giáo nhất là Phật giáo Kim Cang Thừa thì có thể cầu nguyện hoặc hành trì nghi quỹ hay trì tụng thần chú của đức Phật A Di Đà, Kim Cang Thủ hoặc Quan Thế Âm.

- Đối với đệ tử Đạo Giáo: Có thể cầu đến Thái Thượng Lão Quân

- Đối với đệ tử của Thiên Chúa Giáo: Có thể cầu đến thiên thần Michael

- Và cuối cùng tôi luôn rất thích nghi thức sám hối hồng danh của 35 vị Phật. Đây là một bài cầu nguyện năng lực tịnh hóa cực kỳ mạnh mẽ. Gần như nó phù hợp hết cho tất cả mọi người. Đã vậy lại còn kêu gọi được 35 vị Phật cùng đến chứng minh. Dĩ nhiên khi các ngài đến chứng minh thì toàn bộ Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp, Già Lam… đều vân tụ để cùng chứng minh. (sẽ có bài nguyện bên dưới).

2) CHUẨN BỊ XUẤT HÀNH:

- Cũng như năm ngoái, ta nên chạy qua một nơi có nhiều sông nước. Trước khi ghé đền, chùa, lấy lộc, xông đất… nếu ta chạy ngang nơi có sông nước thì sẽ lợi lắm vì thu được Thủy Khí.

- Nếu nhà không gần sông nước thì ta có thể mang theo một chai nước bên cạnh mình.

- Lúc hái lộc thì đừng quên tưới nước lại cho cây.

3) XUẤT HÀNH:

Năm nay niên vận biến chuyển hơi phức tạp. Vậy nên xuất hành tôi thấy sẽ có 2 lựa chọn. Hoặc là ta sẽ xuất hành ngay luôn vào giờ giao thừa, hoặc ta chọn 1 giờ khác trong ngày mùng 1 khởi hành lấy hên.

- Sau giao thừa thì hướng xuất hành là: ĐÔNG NAM

- Màu sắc phù hợp: tốt nhất là XANH DƯƠNG ĐẬM, XANH DA TRỜI, XANH BIỂN. Kế đến là TRẮNG, VÀNG CREAM (trắng ngà)

- Màu sắc kị: NÂU, XANH LÁ

4) Tuổi hợp XÔNG ĐẤT cho năm nay:
Dưới đây là một số tuổi chúng ta có thể nhờ họ lấy tuổi xông đất

Bính Dần – nữ (gia chủ tuổi Thân không dùng tuổi này)

Đinh Mão – nam (gia chủ tuổi Dậu không dùng tuổi này)

Đinh Mùi – nam (gia chủ tuổi Sửu không dùng tuổi này)

Kỷ Mùi – nam (gia chủ tuổi Sửu không dùng tuổi này)

5) BÀI SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT 
Con tên là … quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Long Tôn Vương Phật.
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Ly Cấu Phật.
Nam mô Dõng Thí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam mô Ta Lưu Na Phật.
Nam mô Thủy Thiên Phật.
Nam mô Kiên Đức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam mô Quang Đức Phật.
Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam mô Tài Công Đức Phật.
Nam mô Đức Niệm Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
Nam mô Hồng Diệm Đế TràngVương Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

Tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn hi hữu như vậy thường tại ở đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con ở đời nầy hoặc con ở đời trước từ đời vô thỉ sanh tử đến nay đã tạo những tội: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ ; hoặc vật của tháp, hoặc vật của Tăng, vật tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy; hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỉ; năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ; những tội đã làm, hoặc có che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, các ác đạo khác biên địa hạ tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối.

Nay chư Thế Tôn nên chứng biết con nên ghi nhớ con, con lại ở trước chư Phật Thế Tôn bạch lời như vầy: Hoặc con ở đời này hoặc con ở đời khác từng làm bố thí hoặc giữ tịnh giới nhẫn đến thí cho súc sanh thiếu đói chừng một vắt cơm, hoặc tu tịnh có những thiện căn, thành tựu chúng sanh có những thiện căn, tu hành Bồ Đề có những thiện căn và trí vô thượng có những thiện căn, tất cả hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, như chư Thế Tôn quá khứ vị lai và Phật hiện tại hồi hướng như vậy.

Các tội đều sám hối
Các phước đều tùy hỉ
Và công đức chư Phật
Nguyện thành trí vô thượng
Khứ lai hiện tại Phật
Tối thắng trong chúng sanh
Biển vô lượng công đức
Nay con quy mạng lễ.

……………………………….

Và cuối cùng, xin kính chúc tất cả các bạn và gia quyến một năm mới tràn đầy điều tốt lành. Những chia sẻ này nếu tạo ra được chút công đức nhỏ nhoi nào, xin nguyện chia sẻ hết với tất cả chúng sinh.

Việt Nam, Mậu Tuất, 29 Tết

~ Tử Minh

Các bạn có thể download hình ảnh và công hạnh của từng vị Phật trong 35 vị Phật theo đường link này: http://bit.ly/2BTZSO9

#tuminh #trantuminh #tetkyhoi #giaothua #nammoi #phatgiao #chuanbi

CÁC CẤP ĐỘ THẦN TÀI

Ngày vía thần tài, kể chuyện về các vị thần tài.

Thần tài có nhiều cấp độ. Tạm có thể chia ra thành 3 cấp độ như sau.

1) Cấp độ thấp thì là các vị thần tài đi cùng với các vị thổ địa mà ở bàn thờ thổ địa thần tài chúng ta hay thờ phượng. Họ là những vị địa linh có thần thông và sẽ hỗ trợ cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thông thường khi cúng mà thắp điếu thuốc chính là cúng cho những vị này. (Đây cũng là câu trả lời tỏ nghi hơn cho bài viết về khói thuốc và thần linh của ngày hôm qua)

2) Cấp độ cao hơn là những vị thần tài có thần thông và năng lực lớn. Gồm có Văn thần tài và Võ thần tài.

Văn thần tài thì hình tướng hiền hòa, năng lực êm dịu và tài vận cho ta cũng êm ả. Điển hình là trong Tam Đa – Phúc Lộc Thọ thì vị Lộc thần chính là văn thần tài. Hình tượng đội mũ quan và tay cầm thỏi vàng…Đó cũng chính là câu “Hòa Khí Sinh Tài” của người xưa hay sử dụng. Tài vận phát nhờ chữ Hòa.

Võ thần tài thì hình tướng oai dũng, phục trang như tướng đánh trận của người xưa. Nổi tiếng nhất là có võ thần tài Triệu Công Minh. Ông được Phong Thần thành Chính Nhất Long Hổ Huyền Chân Quân thống lĩnh bốn vị thần: Chiêu Bảo, Nạp Trân, Chiêu Tài, Lợi Thị. Do năng lực mạnh mẽ và oai dũng như vậy thì thờ cúng Triệu Công Minh được một công đôi việc đó là vừa tăng tài vận lại vừa trừ được yêu tà, ma quỷ. Tài vận phát nhờ chữ Uy.

Võ thần tài còn có một vị khác cũng rất nổi tiếng đó là Quan Công. Bên cạnh Văn Thần Tài thì người Hoa thường rất thích thờ 2 vị võ thần tài nói trên.

Ngoài 3 vị trên là rất nổi tiếng ra thì còn nhiều vị Tài Thần, Phúc Thần khác nữa. Có dịp tôi sẽ kể sau.

3) Cấp độ cao nhất là những vị Phật, Bồ Tát, các bậc Thánh đã giác ngộ. hước đức nhiều như mây trời và lại có lòng muốn độ sinh để giúp cho hữu tình sớm câu chiêu được tài vận từ đó mà hành Bố Thí Ba La Mật lợi tha và tiến tu trên đạo lộ.

Theo truyền thống Theravada thì có ngài thánh tăng Sivali. Phước báu và oai đức của ngài được chư Thiên mến mộ. Đến như đức Phật Thích Ca còn phải tán thán công đức của ngài.

Theo truyền thống Đại Thừa thì có những vị Bồ Tát như là Trì Thế, Hư Không Tạng, Địa Tạng đều là những vị Đại Bồ Tát giác ngộ đem lợi lạc tài chính đến cho những đệ tử thành tâm tu hành.

Trong Mật Thừa thì thường thấy nhất là hóa thân của Tỳ Sa Môn Thiên Vương – Kubera thành Ngũ Lộ Thần Tài. Ngũ lộ thần tài bao gồm hóa hiện thân của 5 vị Tài Thần (Dzambhala) – vàng, trắng, đỏ, đen, xanh. Mỗi vị hóa độ một kiểu chúng sinh có nhân duyên tương hợp. Ngoài ra còn có vô số hóa thân câu chiêu tài bảo khác từ đức Liên Hoa Sanh như Ogryen Dzambhala, Lama Norlha..

Số lượng tài thần trong mật giáo nhiều không kể hết. Tất cả đều không ngoài mục đích giúp chúng sinh thân tâm thường an ổn, có được tài vận để hành Bồ Tát Đạo độ sinh giúp đời. Người tu hành các ngài đúng đắn tâm thường nghĩ đến việc lợi tha nhiều hơn là bản thân. Mỗi mỗi hành động đều để hướng thân tâm người khác và bản thân mình đến các cảnh giới cao hơn, thiện lành hơn.

Ngày mùng 10 tháng Giêng, vía thần tài và chút giao cảm với các vị.

~ Tử Minh

MẤT ĐI LÒNG TIN

Có những người bạn hỏi Tử Minh rằng khi lòng tin của ta cảm thấy bị giảm thiểu, sự xác quyết trong ta về thế giới tâm linh, những giáo lý của tôn giáo bị lay động thì ta phải làm gì?

Tính ra đây cũng là một điều dễ gặp phải nếu ta khởi bước trên Đạo Lộ mà không gặp được nhiều thuận cảnh, không thầy, không bạn. Vậy nên nhân câu hỏi này Tử Minh có đôi điều muốn chia sẻ với mọi người như sau.

Đầu tiên, Tử Minh xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện của đức Phật Thích Ca. Khi ngài ra công khổ hạnh nhiều năm trong rừng để cầu đạo nhưng không thành công. Lúc hấp hối thì được một bát đề hồ cứu sống sinh mạng. Thân tâm an ổn, khoan khoái ngài chợt về ngày xưa, cái thưở ngài còn là một hoàng tử bé. Ngồi dưới gốc cây ngắm cảnh trời dưới làn gió thổi hây hây mát dịu. Tự nhiên thân tâm nhẹ nhàng an định. Nương theo cái thân tâm an ổn đó mà dụng công 49 ngày thì thành đại Đạo.

Vậy đó, khi tu hành mà niềm tin của chúng ta bị lay động. Một phần là do nghịch duyên, ác cảnh. Một phần nữa là do ta dụng công không khéo.

Nghịch duyên, ác cảnh đó gọi là nghiệp báo, chuyện này ta sẽ bàn sau. Nay trong bài viết này chỉ xin bàn về việc dụng công không khéo.

Khéo là thế nào?

Là thấy cảnh chướng ngại, nếu chưa đủ sức thì không nên đương cự. Cảnh chướng ngại đó tâm ta chưa dung thuận được thì tạm nên né tránh.

Khi tâm an ổn thì lập tức nó vững chãi. Tâm vững chãi sẽ tự động bao dung. Tâm đủ bao dung thì lập tức dung nhập và chuyển hoá được ác cảnh.

Đức Phật có một khoảng lùi lại về cảm giác nhẹ nhàng an định khi bé thơ mà làm tiền đề cho việc đạt Đạo. Nay ta gặp chướng ngại thì cũng nên có một khoảng lùi về lại cảm giác nhẹ nhàng an định và đầy hạnh phúc khi ta mới bắt đầu bước chân vào Đạo Pháp.

Vậy khoảng khắc nhẹ nhàng an định và đầy hạnh phúc khi ta mới bắt đầu bước chân vào Đạo Pháp là gì? Nó gọi là Tam Quy Y, ba nơi tôn quý để ta có thể nương tựa.

- Có những vị thầy đầy đủ tình yêu thương và trí tuệ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta trong vô lượng kiếp Luân Hồi đó là chư Phật, chư Bồ Tát.
- Có những phương pháp của vị thầy đó hướng dẫn cho ta từng bước đủ đầy hiện hữu khắp nơi trong toàn thể vũ trụ này gọi là Pháp.
- Có những người bạn tâm linh, cũng cùng Đạo Lộ với ta dẫu là vô hình hay hữu hình bên ta gọi là Tăng.

Các bạn thấy đó thời gian là từ quá khứ đến hiện tại và mãi trong tương lai. Không gian là cùng khắp trong toàn bộ vũ trụ này và vô số những vũ trụ khác. Hữu hình hay vô hình đều sát cạnh bên ta.

Ta không hề bị đơn độc trước nghịch duyên, ta không hề bị bỏ rơi trong ác cảnh. Chỉ có do tâm ta không nhận thấy được điều đó mà thôi!

Vậy nên có câu kệ như sau để mỗi khi tâm tư ta thêm sáng tỏ mỗi khi gặp nghịch duyên, ác cảnh:

“Đức Phật Đà đấng Tôn Sư vô thượng,
Chánh Pháp Bảo chốn bảo hộ tột cùng,
Tôn Tăng Đoàn nơi giáo lãnh siêu xuất,
Tấm lòng thành xin nương tựa Tam Tôn”

Xin gửi tặng sự tín tâm, lòng xác quyết này đến những nơi cần chúng.
~ Tử Minh

TÂM NHÃN VÀ THIỀN ĐỊNH

Đức Phật dạy về năm loại mắt của người tu tập đó là Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn và Phật Nhãn. Theo thứ tự cao dần và cái sau có thể bao hàm cái trước.

- Nhục nhãn: là con mắt thịt như những người bình thường của chúng ta. Phải có ánh sáng mới thấy, có vật ngăn che thì không thể nhìn xuyên qua.
- Thiên nhãn: là con mắt tương tự với nhãn của chư vị thiên nhân, không phải con mắt như người bình thường nữa. Không ngăn ngại bởi ánh sáng hay các vật ngăn che như tường thành, sông núi.
- Huệ nhãn: là con mắt trí tuệ, những mê lầm – vọng tưởng đều bị nó chiếu soi. Không còn bị lầm lạc vào sự vật hay hiện tượng bên ngoài nữa mà đã thấy được tường tận bản chất thực sự của chúng.
- Pháp nhãn: là con mắt của Pháp luân, là bánh xe pháp là dung thông vô ngại giữa tất cả sự vật, hiện tượng, sự kiện… trong toàn thảy vũ trụ này.
- Phật nhãn: Gồm thâu và bao trùm toàn bộ bốn loại nhãn ở trên, cực tịnh vô vi và hoàn toàn thấu suốt tất cả.

Nhục nhãn là mắt thường, bốn loại nhãn còn lại thì thuộc vào Tâm Nhãn.

Tâm nhãn bao trùm nhục nhãn, nó có thể thấy được thứ người thường có thể thấy và cũng có thể chiếu soi những thứ vô hình, vô tướng mà người thường không thể thấy. Từ vòng luân hồi, lý nhân duyên, lẽ quả báo, các cõi giới ma quỷ, thánh thần, chư Phật, Bồ Tát… cho đến nguyên tắc vận hành của toàn bộ cõi vũ trụ này.

Tâm nhãn nằm ở đâu? Đương nhiên là ở trong tâm rồi – vì thế nó mới gọi là tâm nhãn. Vì là ở trong tâm nên phải dùng tâm để chiếu soi, để tỏ rọi. Không thể có bất cứ sự giả trá, gian tà, ám chướng nào có thể che dấu khỏi tâm nhãn.
Tâm càng thanh tịnh, tâm càng quang minh, tâm càng sáng tỏ thì tâm nhãn càng rõ ràng. Cái thấy của tâm nhãn càng xuyên suốt và bao trùm.

Dĩ nhiên tâm này và thân này cũng có sự quấn quít, nương tựa nhau vì vậy thân thanh thản thì tâm thong thả. Thân thư thái thì tâm thanh tịnh, thân tâm nhất như thì tâm nhãn lại càng rõ ràng.

Đó là lý do tại sao các bậc hiền nhân khi xưa hành thiền một thời gian, khi thâm nhập được vào Thiền rồi thì thân tâm nhất như, khí lực ổn định và phát khởi ra trí tuệ chiếu soi, ngồi một chỗ mà biết chuyện thiên hạ. Ấy là cái dụng của Tâm Nhãn với Thiền Định vậy.

Nhưng đó là sự an tĩnh của tâm mà khởi sinh sáng tỏ tâm nhãn. Rất nhiều hành giả thời đại này thực hành một thời gian thay vì đạt được tâm an tĩnh, khí yên bình, thân thư thái thì do một vọng niệm nào đó khiến cho loạn tâm từ đó mà sinh ra huyễn cảnh.
Thấy trời thấy phật thấy ma…hoặc thấy bất cứ điều gì trong Thiền Định đều không sai nhưng sẽ sai nếu ta thấy khi lòng có vọng niệm.

Vì vậy mà các tổ khi xưa dạy rằng “thấy Phật chém Phật, thấy ma chém ma”. Nào phải là Thiền giả chém Phật chém ma mà chính là chém đi cái vọng niệm là ma, là Phật của mình khi hành Thiền.
Như một vị thầy của tôi từng dạy rằng: “khởi vọng niệm liền biết đang vọng tức là không còn vọng niệm”, lời tuy khác nhưng ý đồng nhau không khác.

Chút chia sẻ về huyền cảnh và tâm nhãn trong Thiền Định nhân ngày tốt lành,
~ Tử Minh

3 phép bảo vệ cơ bản khi gặp “ám chướng”

I) DẪN NHẬP

Hôm nay như đã hứa, Tử Minh xin gửi đến cho các bạn một số phương cách để tự phòng vệ thân – tâm mình trước những năng lực tiêu cực, vô hình, xấu ác. Vấn đề này như tôi đã từng chia sẻ, đó là do sự rối loạn và mất cân bằng nơi thân – tâm, khí lực, kinh mạch là nội nhân để chiêu cảm những ngoại duyên bất lợi gây ảnh hưởng không  tốt cho ta.

“Tại sao ta lại bị ám” (cách nói dân dã). Có rất nhiều lý do trong đó lý do chính yếu là do ta có hệ kinh mạch quá nhạy cảm hoặc do hệ kinh mạch của ta bị hở. Khi ngoại tà có đường xâm nhập vào cơ thể  thì nó sẽ tìm cách làm mất đi sự cân bằng của tâm (thấy nóng nảy, lo sợ, hoang mang, cảm thấy chán chường…) và sự bình yên của thân thể (thấy lạnh từng cơn, thấy mỏi mệt, thấy đau nhức một số điểm đặc biệt trên cơ thể…)

Đôi khi cũng không phải hệ mạch của ta bị hở mà do một tác nhân nào đó, cố tình hoặc vô ý với một ngoại lực rất mạnh mẽ xung phá vào khí mạch của ta. Do ta không biết cách phòng vệ nên hệ mạch của ta không thể chịu đựng nổi trước lực xung phá mạnh mẽ đó mà kinh mạch bị hở. Từ đó ngoại duyên đó đã có đường đi vào cơ thể ta.

Như lúc trước tôi đã từng chia sẻ những đường chính mà ta bị xung phá để xâm nhập như là :

- Hai bàn chân

- Gáy

- Hai vai

- Mặt trong đùi

- Sống lưng, xương cụt.

- Trán

- Đỉnh đầu

- Vùng bụng

-……

Đó cũng chính là lý do tại sao một số người bạn trẻ gặp tôi hay kể rằng khi đi đám ma hay từ nghĩa địa về thường thấy mỏi  và nặng ở hai bên vai và gáy. Đó chính là cái tử khí – cái khí lực nặng nề đó đang tìm cách đi vào cơ thể của ta thôi. Hay có những người nói rằng đến những nơi âm u vào buổi tối lại có cảm giác như có luồng điện đang cố chạy vào trong cột sống hoặc một số đại huyệt nằm dọc sống lưng.

 

II) PHÁP HÓA GIẢI

Dĩ nhiên tốt nhất là các bạn nên gặp một người biết về những điều này để cho các bạn những hướng dẫn chuẩn xác hơn. Tuy nhiên những phương pháp hướng dẫn dưới đây tôi được những bậc thầy về khí công chỉ dạy, nhìn có vẻ rất bình thường nhưng hàm nghĩa bên trong nó thì sâu sắc và tính hiệu quả cao vô cùng. Nếu phối hợp với nhau chúng sẽ đem lại hiệu quả rất tốt và đem lại nhiều lợi ích cho các bạn.

Gần đây có một cô gái trẻ bị gặp chuyện bất lợi, theo như cô kể là bị ám, bị tà từ một vị rất giỏi về mấy môn này. Tôi có hướng dẫn cô ta 2 phương pháp, cô ta có vẻ còn hơi hồ nghi vì thấy phương pháp quá giản đơn (có lẽ bạn cũng sẽ thấy như vậy). Nhưng sau đó vài hôm cô báo lại với tôi là thật bất ngờ với kết quả diệu kì nó đem lại. Rất nhiều người cũng cảm ơn tôi về phương pháp này. Tôi hoàn toàn tin tưởng nó cũng sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp cho các bạn.

 

1)      Ngâm chân nước muối : 

Phương pháp đầu tiên, bạn dùng muối hột hay là muối biển. Ai có loại muối xuất phát từ trong các hang núi, mỏ muối thì càng tốt. Bỏ muối vào nước nóng, pha 1 chậu và ngâm chân của bạn vào chậu nước muối đó. Để nước ngập qua cổ chân. Nhiều muối một chút, đừng ít quá. Ngâm từ nước nóng già cho đến khi nguội hẵn không còn ấm nữa thì đổ đi.

Thời  gian : Trước khi đi ngủ.

Công dụng: Thật ra ở 2 lòng bàn chân của ta có 1 huyệt gọi là Dũng Tuyền. Là nơi tất cả khí lực phía dưới (năng lực thấp) xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Ngâm chân nước muối ấm là cách giúp ta khóa lối vào đó lại. Chưa kể muối biển hoặc muối mỏ có một năng lực thu hút năng lực rất mạnh mẽ. Khi hòa tan với nước nóng sẽ nhanh chóng thu rút những âm khí còn đang tồn đọng trong cơ thể của ta. Những bạn nào nhạy cảm, hoặc tập luyện đến mức độ nhất định sẽ còn cảm thấy khí chạy dần dần từ chân ra đến các đầu ngón chân và hòa tan vào nước.

Những học viên nào của tôi từng học bài “Nhu Công”, hoặc đã từng được tôi hướng dẫn bài tập dùng bàn chân khởi tạo sinh lực thì có thể áp dụng những nguyên tắc đó vào lúc ngâm chân như thế này thì hiệu năng sẽ còn tăng lên nhiều lần hơn nữa. Không những khóa mạch, âm khí bị rút ra mạnh mẽ hơn mà còn giúp thân thể, trí lực và khí lực thêm cường kiện.

Làm liên tục hằng đêm cho đến khi nào cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Nếu ai thấy mình nặng nề quá có thể thay chậu nước cũ đi làm thêm 1 chậu nước muối nóng mới nữa cũng được.

Tiếp theo, pháp đầu tiên này phải kết hợp với pháp thứ 2 mới có tác dụng được.

 

2)      Đi ngủ sớm:

 

Mọi người nghe tới đây ai cũng bật cười. Nhưng các bạn nghiệm kỹ lại xem, khi mà “trúng” rồi thì các bạn thường có khuynh hướng thức khuya – thâu đêm suốt sáng. Đến sáng thì lại mệt mỏi, không muốn hoạt động gì, thấy rất uể oải, chán chường phải vậy không?

Thời gian: Phải đi ngủ trước 22g30.

Công dụng: Cơ thể của chúng ta, có những thời gian kinh mạch và đại huyệt khai mở. Một trong những giờ quan trọng nhất đó chính là giờ Tý (23g00 – 1g00), đây là thời gian tuyệt vời dành cho những người luyện khí hoặc tu thiền, công phu… Vì là giờ kinh mạch khai mở, giao cảm với thiên nhiên để tu tập thêm phần tăng tiến. Tuy nhiên đối với những bạn cơ thể đang bị yếu đuối, kinh mạch bị hở và khí lực yếu, không có người hướng dẫn thì đây lại là thời gian để tà khí có thêm lối để xâm nhập vào cơ thể. Do vậy tuyệt đối phải ngủ trước giờ này để cơ thể tự cân bằng và khóa lại những chỗ hỏng hay hở.

+ Hai bộ pháp này tuy đơn giản, nhưng kết hợp cùng nhau sẽ rất hiệu quả. Hơn nữa, nó lại đơn giản, rẻ tiền ai ai cũng có thể làm được. Chỉ cần muốn làm thôi. Ngoài ra tôi còn muốn hướng dẫn thêm cho các bạn một phương pháp khác.

 

3)      Hương liệu:

Có những loại hương liệu có tác dụng rất mạnh trong việc giúp ta trừ tà khí bên ngoài. Tôi thích sử dụng nhất là “Thập Nhị Thần Hương” – 12 loại hương liệu kết hợp cùng nhau có khả năng giúp bạn thanh tẩy những loại khí lực u ám đang tồn tại trong nhà của bạn một cách nhanh chóng. Hay là “Tam Thập Lục Thảo Hương” – 36 loại hương thơm thảo dược cũng có công dụng tương tự, đồng thời cũng khiến cho khí trường xung quanh bạn trở nên tốt hơn. Chỉ việc đốt lên, nếu ai từng học qua công pháp Điều Tức của tôi thì có thể tập cùng hoặc đơn giản hơn chỉ là tĩnh tâm và để cho các loại hương liệu đó tự làm việc .

Ngoài ra, gần đây có một vài người bạn Đạo tặng cho tôi một loại bột trầm xoa tay của Nhật Bản, hữu dụng khi phải tiếp xúc với môi trường hay các đối tượng u ám. Tôi cảm thấy chúng cũng có hiệu năng khá tốt trong việc bảo hộ, tuy nhiên khi bạn đang cảm thấy nóng nảy, bức rức thì chớ xử dụng ngay vào lúc đó. Hãy ngâm chân + ngủ sớm rồi hẳn sử dụng chúng thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều.

 

III) KẾT LUẬN

Tôi xin tạm đăng trước 3 phương pháp cơ bản này, tôi sẽ dần đăng tải tiếp những phương pháp nâng cao hơn nữa cho các bạn sau. Tuy đây là những phương pháp phổ thông, nên dĩ nhiên còn nhiều điểm chưa đủ cao minh vì dành cho những người không có thầy, tự tu học, không có người hướng dẫn…. Nhưng chúng không tốn kém nhiều thời gian, không gian và tiền bạc của bạn mà chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cho mọi người. Các bạn chớ xem thường nhé.

Tôi thật lòng nguyện cầu cho tất cả mọi người thân – tâm thường luôn an lạc. Và một lần nữa tôi xin chúc mọi người luôn sở hữu 8 chữ T: “Thân thường thong thả, tâm thường thanh thản”

~ Rằm tháng 4, năm Ất Mùi

Tử Minh cẩn bút