Dịch lý & Tarot

Tarot là một môn học thuật rất thú vị của phương Tây.
Dịch lý lại là một bộ môn cực kì đặc biệt của phương Đông.
Các chuyên gia DDH có lẽ sử dụng các môn của phương Đông nhiều hơn vì tính tiện dụng, tốc hành và khả năng hóa giải đặc thù của chúng.

Ví như nước bài trong hình. Một quẻ cho một doanh nhân trẻ ở ngoại quốc – mỗi năm anh về thăm Châu Á vài phen để mở rộng thị trường. 3 lá bài kết hợp cùng với 3 lá phụ trợ bao gồm là 6 lá tuy nhiên diễn giải quẻ Dịch thì chỉ cần 1 quẻ Thủy Lôi Truân thôi là đủ.

Truân là đợt sóng ngầm, Truân là vất vả gian lao từ khởi điểm, Truân là tượng nhọc sức cho người ở vị trí cao, lợi lạc hơn cho người khởi nghiệp. Là cái tượng phải giữ sự tươi mới, lửa nhiệt huyết trong công việc của mình. Thế đó, lợi khai phá, nguy giữ gìn. Tượng bôn ba bốn bể. Người ứng quẻ Truân thì thường cả lo.

Đâu là thời gian ứng hợp cho anh để phát triển, khi nào là lúc để cho anh phải kiêng dè. Lúc nào là lúc cần cho anh phòng nhân sự. Đối tác ta lòng đang toan tính ra sao. Dự liệu mình cần nên thế nào… Tất cả đều được an bày trong cùng 1 quẻ Dịch.

Anh ngồi yên chỉ cười và nói rằng thôi thì hợp lý nên đành phải nghe theo. Cổ học phương Đông không ngoài phép xử thế đúng đắn. Đã là đúng đắn sao còn lo sợ không thành công?

Giờ sinh để định hình cho mệnh lý mà soi sáng cuộc đời. Dịch Lý là kim chỉ nam cho cách hành xử sao cho hợp Đạo. Các bạn không có giờ sinh thì cũng không cần phải lo lắng. Chúng tôi chắc chắn vẫn có thể định hình mệnh lộ cho các bạn một cách dễ dàng.

Bài viết đầu ngày,
Đông Tây hội ngộ!
~ Tử Minh

Comments

comments